מוצר

בקרת חדרים תדיראן TAC

לרכישה

עקרונות TAC 913-914

ערכת ה 913 מאפשרת חיבור 3 דמפרים / ערכת ה 914 מאפשרת חיבור 4 דמפרים.
הערכה לא מתחברת לפיקוד המזגן ,כל חדר עובד בצורה עצמאית ונישלט ע"י השלט שלו. חובה להשאיר יציאות אוויר פתוחות ללא דמפרים מכיוון שהמערכת אינה מכילה דמפר ל BY-PASS.

עקרונות TAC 910

ניתן להתקין עד 8 דמפרים בקטרים 8" , 10" , 12". יש אפשרות לעבוד בשתי תצורות : מצב חלקי ומצב מלא . ניקבע ע"י כפתור בתחתית הפיקוד. חיבור מספר 8 מיועד ל BY-PASS בקוטר 10" – במצב מלא חובה לחבר!  יש לחבר את המערכת לפיקוד המזגן  (מחבר ה T900 ).

מצב מלא  – עקרונות :

כאשר הותקנו דמפרים על כל יציאות האוויר נעביר את כפתור המצבים למצב מלא. כל חדר נישלט בצורה עצמאית ע"י שלט הדמפר. רגש הטמפרטורה נמצא בשלט הדמפר וחובה למקם את שלט הדמפר בקשר עין עם עינית הדמפר. כשאין דרישה למיזוג מכל החדרים יכבה המזגן , כאשר יש דרישה מחדר ראשון ידלק המזגן. כאשר יורדת הדרישה למיזוג והדמפרים נסגרים תרד מהירות המאוורר מגבוהה לבינונית ומבינונית לנמוכה וההפך. דמפר BY-PASS ללא עינית ושלט יתפקד רק כ BY-PASS , עם נוסיף לו שלט ועינית יתפקד גם כדמפר רגיל.

מצב חלקי :

כאשר אין דמפרים על כל יציאות האוויר נעביר את כפתור המצבים למצב חלקי. אין צורך ב BY-PASS. במצב זה כל חדר נישלט בצורה עצמאית ע"י השלט שלו (כמו במצב מלא), אולם המזגן ידלק ויכבה כרגיל בהתאם לדרישת הטמפרטורה בשלט הראשי של המזגן ולחיישן הטמפרטורה באוויר החוזר.

התקנת TAC910 למזגן האינוורטר – WIND INV

בנוסף לתכונות הרגילות של ה TAC910 % הפתיחה המחושב של הדמפרים יחד עם טמפרטורת רגש האוויר החוזר קובעים את תדר המדחס ובכך תורמים לעבודה חסכונית של מזגן האינוורטר. בכדי להנות מיתרונות האינוורטר חובה לעבוד במצב מלא ולחבר דמפרים על כל יציאות האוויר. יש לכוון את השלט הראשי , בקירור 1 מעלה מתחת לחדר הקר ביותר ובחימום 1 מעלה מעל החדר החם ביותר.

קישור לאתר היצרן TAC913/914

קישור לאתר היצרן TAC910

תיאור

בקרת חדרים למזגן תדיראן מרכזי

TAC913 – ערכת 3 דמפרים "8

TAC914 – ערכת 4 דמפרים "8

TAC910 – בקרת חדרים חכמה למזגני אינורטר

ניתן לשלב עד 8 דמפרים בגדלים "8 "10 "12 כולל BY PASS